Doprava ZDARMA při nákupu nad 3000 KČ.

Podmínky ochrany osobních údajů

1. Základní ustanovení 

Lunamies s.r.o., IČO: 48589187, společnost se sídlem 5. máje 581/9, Praha 5, 155 00, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 18198

Provozujeme e-shop na webových stránkách www.lunamies.com

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 

2.1. V Lunamies zpracováváme osobní údaje o zákaznících a uživatelích. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při vytvoření Vaší objednávky nebo registrací na webové stránce. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu, jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje.

2.2. Používáme informace o zboží, které zákazníci zakoupili prostřednictvím tzv. cookies pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získáváme údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

3. Účel zpracovávaných osobních údajů 

3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky využíváme Vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje.

3.2. Pro nabídku našich produktů zákazníkům a propagaci formou obchodních sdělení využíváme především e-mailovou adresu alternativně telefonní číslo k zaslání SMS. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů Lunamies v podobě omezeného přímého marketingu. Nevyžadujeme tak se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňujeme Vám kdykoli odběr novinek odhlásit a to kliknutím na odkaz umístěný v každém obchodním sdělení.

4. Délka uchování osobních údajů 

4.1. V Lunamies uchováváme osobní údaje po dobu:

- nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Lunamies a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),
- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů osobní údaje vymažeme.

5. Příjemci osobních údajů 

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem Lunamies family a našeho e-shopu. Mezi zpracovatele patří tyto kategorie společností:

- provozovatel e-shopové platformy Shoptet,
- přepravní společnosti,
- marketingové společnosti,
- účetní společnosti,
- společnosti poskytující právní služby,
- společnosti poskytující IT služby,
- společnosti zabývající se internetovým marketingem,
- společnosti zabývající se vývojem a implementací podnikových systémů,
- společnosti zabývající se vývojem webových a mobilních aplikací,
- společnosti poskytující software licenci pro online komunikaci.

6. Práva spojená s ochranou osobních údajů 

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený
v čl. III těchto podmínek.

6.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů 

V Lunamies prohlašujeme, že:

- jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů,
- jsme přijali technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě,
- k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.3. Jsme oprávněni tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejníme na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašleme novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám v Lunamies poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 22. 2. 2022

V případě, že máte jakékoliv otázky na výše uvedené, kontaktujte petra@lunamies.com.

Zpět do obchodu